Navigation


UCHWAŁA NR XXIII/421/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2016 r.

11.09.2016

w sprawie likwidacji Filii w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), oraz art. 59 ust. 1, 2 i 6 i art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm1.) oraz art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881) i § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 369) uchwala się, co następuje:
§ 1. Postanawia się zlikwidować Filię w Tucholi Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy z dniem 31 grudnia 2016r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prosimy o niezwłoczny zwrot wypożyczonych książek.


Zaproszenie do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

18.05.2016

Muzeum Oświaty (wydział Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4) zaprasza 21 maja 2016 roku w godzinach od 17.00 do 01.00 na zwiedzanie wystaw:

  • "Szkoła naszych dziadków i pradziadków" - zapraszamy rodziców z dziećmi do szkoły z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

  • "Szkolnictwo w okresie PRL" - wystawa wspomnień dla wszystkich, którzy w tym okresie z tornistrem na plecach wędrowali do szkoły.

  • "Drogi zdobywania zawodu nauczyciela" - wystawa przeznaczona w szczególności dla nauczycieli i osób związanych z oświatą.

  • "Losy bydgoskich nauczycieli w latach 1939-1945" - w bieżącym roku przypada 70 rocznica zakończenia II wojny światowej, dlatego zachęcamy do zwiedzenia wystawy dotyczącej życia bydgoszczan w tym okresie.

  • "Marian Rejewski - genialny kryptolog, matematyk, bydgoszczanin" - każda z odwiedzających osób będzie miała możliwość wykorzystać w praktyce symulator Enigmy.

  • "Malarstwo z Pałuk o okolic" - wernisaż wystawy Hanny Zawadzkiej-Pleszyńskiej (początek godz. 18.00).

  • "Sienkiewicz w kabarecie" - występ uczniów z Gimnazjum nr 23 w Bydgoszczy.

  • Występ Zespołu Pieśni i Tańca "Płomienie" z Bydgoszczy.

  • Prezentacja prac wykonanych przez Dzieci i Młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy.


Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy

07.04.2016

5 maja br. w Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyła się konferencja metodyczna pn. „Sieci współpracy i samokształcenia” skierowana do nauczycieli bibliotekarzy z powiatu tucholskiego. Konferencję zorganizowali Starosta Tucholski Michał Mróz oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy wraz z Filią w Tucholi. Jej celem było zaproszenie nauczycieli do udziału w doskonaleniu zawodowym polegającym na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w ramach sieci współpracy. Spotkanie miało na celu także promocję zbiorów Filii w Tucholi, popularyzację czytelnictwa oraz integrację środowiska nauczycieli bibliotekarzy z powiatu tucholskiego.

galeria

Konferencję otworzył i gości powitał Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski. Na wstępie Marek Michalak, kierownik Filii w Tucholi, przedstawił działalność biblioteki, jej zasoby oraz ofertę edukacyjną. Jako pierwsza wykład wygłosiła Ewa Bedełek, Kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Szkół PBW w Bydgoszczy. Omówiła zasady tworzenia sieci współpracy nauczycieli oraz cele, jakie jej przyświecają. Przedstawiła korzyści płynące ze wspólnego uczenia się nauczycieli w celu podniesienia jakości pracy szkoły. Następnie Lucyna Poźniakowska-Misiak, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Bydgoszczy, zaprezentowała wirtualną wypożyczalnię książek „IBUK Libra”, działającą w ramach Konsorcjum Bibliotek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prelegentka wszechstronnie omówiła funkcjonalności platformy oraz przedstawiła korzyści z niej płynące, między innymi darmowy dostęp do książek, w tym wielu nowości, szeroki wybór tytułów, zarówno popularnonaukowych, jak i beletrystyki, zdalny dostęp z każdego komputera lub urządzenia mobilnego. Po przerwie uczestnicy wysłuchali prezentacji Ewy Bedełek dotyczącej popularyzacji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Prelegentka omówiła formy i metody promocji książek i czytelnictwa, które można zrealizować w szkole.

Na zakończenie Starosta Tucholski Michał Mróz wręczył nauczycielom zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

Cele szczegółowe:
-popularyzacja nowych zadań biblioteki pedagogicznej w środowisku szkolnym,
-wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod promocji czytelnictwa,
-zaproszenie do aktywnego uczestnictwa w sieci współpracy dla nauczycieli bibliotekarzy,
-wspieranie nauczycieli bibliotekarzy poprzez wymianę dobrych praktyk,
-integracja środowiska szkolnego.

Program konferencji przedstawiał się następująco:
-otwarcie konferencji – Zenon Poturalski, Wicestarosta Tucholski,
-prezentacja działalności Filii PBW w Tucholi – Marek Michalak, kierownik Filii PBW w Tucholi,
-sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy – Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy,
-„IBUK Libra” - wirtualna czytelnia książek elektronicznych – Lucyna Poźniakowska-Misiak, kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów PBW w Bydgoszczy, -przerwa,
-nowoczesne formy promocji czytelnictwa – Ewa Bedełek, kierownik Wydziału Informacji i Wspomagania Placówek Oświatowych PBW w Bydgoszczy,
-wymiana doświadczeń, dyskusja,
-podsumowanie i zakończenie konferencji – Michał Mróz, Starosta Tucholski.GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 8-15
Wtorek 10-17
Środa 10-17
Czwartek 10-17
Piątek 10-17
Sobota nieczynnePATRON BIBLIOTEKI

Marian Rejewski


ORGAN PROWADZĄCY

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego


SIEDZIBA BIBLIOTEKI

Budynek Urzędu Miejskiego
w Tucholi


CZYTELNIA ONLINE

Bezpłatny dostęp do e-booków


INFORMACJE


LICZNIK ODWIEDZIN